Formulár pre získanie VIP karty

Polia označené * sú vyžadované.

Všeobecné podmienky

VIP CARD vzniká ako vernostný program pre zákazníkov klubu FABRIK LIVE MICHALOVCE.

Majiteľ VIP CARD má právo čerpať výhody spojené s akciami pripravovanými pre držiteľov VIP CARD.

 

Podmienky pre vydanie VIP CARD

Držiteľom VIP CARD sa môže stať každý zákazník klubu, ktorý dovŕši vek 25 rokov.

Pre získanie VIP CARD je potrebné vyplniť dotazník buď na stránke www.fabriklive.sk alebo priamo v klube. Za riadne vyplnený dotazník sa považuje ten, ktorý obsahuje pravdivé údaje: meno apriezvisko, aktívny mail, dátum narodenia. VIP CARD je platná len s občianskym preukazom.

VIP CARD sa vydáva na dobu neurčitú.

 

VIP CARD - výhody

  • zľava na vstupnom vo výške 20%
  • rezervácie vo vyhradenej VIP ZONE do 23.00 hodiny.
  • každý týždeň atraktívne akcie len pre držiteľov VIP CARD zverejňované na www.fabriklive.sk alebo na facebook FABRIK LIVE MICHALOVCE

 

VIP CARD - zánik

  • ak držiteľ karty akokoľvek zneužíva výhody spojené s VIP CARD
  • na základe oznámenia držiteľa karty

 

Postup pri strate alebo poškodení VIP CARD

  • Držiteľ karty oznámi stratu alebo poškodenie VIP CARD, čím pôvodná karta zaniká.
  • Pre získanie novej karty zákazník vyplní nový dotazník a na základe toho získa novú kartu.

 

Ochrana osobných údajov

Podpísaním registračného formulára dáva zákazník podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti FABRIK s.r.o. súhlas na spracovanie a uchovanie svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári.

Spoločnosť FABRIK s.r.o. sa zaväzuje všetky osobné údaje zákazníka uvedené v registračnom formulári spracovať a používať výlučne na účely prevádzkovania vernostného programu. Spoločnosť FABRIK s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov a dodržiavanie povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Člen klubu je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti FABRIK s.r.o. zmenu svojich osobných údajov, uvedených v registračnom formulári. Spoločnosť FABRIK s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté uvedením nesprávnych osobných údajov alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena klubu.

Člen klubu môže súhlas kedykoľvek odvolať písomným vyhlásením doručeným na adresu:

FABRIK s.r.o., Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce. Člen klubu, ktorý svoj súhlas na spracovanie a uchovanie osobných údajov odvolá, nemôže naďalej využívať výhody VIP CARD.

 

Záverečné ustanovenie

FABRIK s.r.o. ako prevádzkovateľ klubu FABRIK LIVE MICHALOVCE si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto podmienkach a informovať držiteľov VIP CARD prostredníctvom svojej web stránky alebo priamo v klube.

Kontakt

Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce